Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του Μέτρου 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων»

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γίνεται γνωστό ότι, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας κατατέθηκαν συνολικά εξήντα τρία (63) επενδυτικά σχέδια για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης, προϋπολογισμού 57.660.247,16 ευρώ και πέντε (5) επενδυτικά σχέδια για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης, προϋπολογισμού 1.823.932,37 ευρώ.

Με το πέρας της συγκριτικής αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, εγκρίθηκαν σαράντα τρία (43) επενδυτικά σχέδια για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης, με επιλέξιμο προϋπολογισμό 44.607.405,58 ευρώ και δημόσια δαπάνη 20.180.006,36 ευρώ και τρία (3) επενδυτικά σχέδια για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης, με επιλέξιμο προϋπολογισμό 540.037,75 ευρώ, με δημόσια δαπάνη 212.044,32 ευρώ.

 

Συνολικά και για τις δύο περιοχές εγκρίθηκαν σαράντα έξη (46) επενδύσεις. Η συνολική δημόσια δαπάνη, των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων είναι μικρότερη από τη δημόσια δαπάνη του Μέτρου 2.3 και ως εκ τούτου όλα τα εγκεκριμένα σχέδια θα ενταχθούν στο εν λόγω Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

Προέλευση: Δελτιο Τύπου, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 11-11-2013

BROCHURE

RECIPES

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page