Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις παρεκκλίσεις στη θέση εγκατάστασης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Η Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απαντώντας σε επιστολής της Πανελλήνιας Ένωσης Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών εξέδωσε την αριθ.  1976/124562/25-11-2013 Διευκρινιστική Εγκύκλιο, η οποία αφορά στις παρεκκλίσεις της θέσης εγκατάστασης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Στην εν λόγω εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής:

«Όπως σας είναι γνωστό λόγω της ιδιαιτερότητας κατά τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, παρατηρούνται συχνά παρεκκλίσεις στη θέση τους χωρίς να συντρέχει υπαιτιότητα του φορέα της μονάδας (προβλήματα ακρίβειας των οργάνων προσδιορισμού συντεταγμένων, μετακινήσεις που μπορούν να συμβούν υπό την επίδραση κυρίως των επικρατούντων θαλάσσιων ρευμάτων, μεταβολή στη διάταξη των συστοιχιών των ιχθυοκλωβών, κυρίως κατά τον εκσυγχρονισμό των μονάδων με αντικατάσταση κλωβών που απαιτούν άλλο τρόπο αγκυροβόλησης, αλλά και κατά τη διαχείριση της παραγωγής, με μεταφορές κλωβών).

Ειδικότερα παρατηρούνται:

 

  1. Εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας σε θέση, η οποία ταυτίζεται πλήρως με τη θέση αδειοδότησης (πλαίσιο μονάδας όπως αυτό αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000), αλλά το οποίο στις πράξεις αδειοδότησης περιγράφεται με λάθος γεωγραφικές συντεταγμένες.

  2. Εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας σε θέση, η οποία διαφοροποιείται ελαφρά από τη θέση αδειοδότησης, κύρια με τη διαφοροποίηση της διάταξης των συστοιχιών των πλωτών ιχθυοκλωβών.

  3. Εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας σε θέση, η οποία διαφοροποιείται από τη θέση αδειοδότησης, με μερική επικάλυψη τμήματος της μισθωμένης έκτασης με την υφιστάμενη θέση λειτουργίας.

  4. Εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας σε θέση, η οποία διαφοροποιείται από τη θέση αδειοδότησης, χωρίς επικάλυψη τμήματος της μισθωμένης έκτασης με την υφιστάμενη θέση λειτουργίας, αλλά σε μικρή απόσταση από αυτή, μέχρι 200 m).

Σε κάθε περίπτωση, που συντρέχουν μία ή παραπάνω εκ των συνθηκών που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, θα πρέπει να ενημερώνεται η Υπηρεσία Αλιείας που έχει εκδώσει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, προκειμένου να προχωρεί σε διόρθωση των στοιχείων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, όπου συντρέχει λόγος, συνεκτιμώντας πέραν των ανωτέρω και τους κανόνες καλής λειτουργίας μονάδων (αποστάσεις μεταξύ αυτών κλπ).»

BROCHURE

RECIPES

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page