Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για τα Μέτρα 1.1, 2.1 & 2.3 του ΕΠΑΛ 2007-2013

Σας γνωρίζουμε ότι υπεγράφησαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι παρακάτω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Μέτρα 1.1, 2.1 & 2.3 του ΕΠΑΛ 2007-2013 :

 

 

1.       Μέτρο 1.1-Μόνιμη Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων

Αριθμ. Απόφασης : 395/06.03.2015

ΑΔΑ : Ψ1ΚΒ465ΦΘΗ-ΙΜΠ

ΦΕΚ : 383/Β/19.03.2015

 

2.       Μέτρο 2.1-Υδατοκαλλιέργεια

Αριθμ. Απόφασης : 396/06.03.2015

ΑΔΑ : ΩΞ3Σ465ΦΘΗ-54Χ

ΦΕΚ : 384/Β/19.03.2015

 

3.       Μέτρο 2.3-Μεταποίηση και Εμπορία

Αριθμ. Απόφασης : 397/06.03.2015

ΑΔΑ : ΨΛ6Π465ΦΘΗ-1ΞΝ

ΦΕΚ : 385/Β/19.03.2015

BROCHURE

RECIPES

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page