ΣΙΜΟΣ - ΦΟΥΚΗ Ο.Ε.

info

  • Θέση: Όρμος Παγανιά
  • Δυναμικότητα: 150 τόνοι
  • Εκτρεφόμενα Είδη: Τσιπούρα, Λαυράκι
  • Υπέυθυνος Μονάδας: ΣΙΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  • 'Εδρα: Σαγιάδα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: Σαγιάδα, 46300
  • Τηλέφωνο: +30 2665027850
  • Fax: +30 2665026804

BROCHURE

RECIPES

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page