ΕΝΑΛΙΟΣ ΙΟΝΙΟΥ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

info

  • Θέση: Όρμος Χασομέρι
  • Δυναμικότητα: 500 τόνοι
  • Εκτρεφόμενα Είδη: Τσιπούρα, Λαυράκι, Μυτάκι, Σαργός
  • Υπέυθυνος Μονάδας: ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
  • 'Εδρα: Σαγιάδα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: Σαγιάδα, 46300
  • Τηλέφωνο: +30 2664051600
  • Fax: +30 2664051601

BROCHURE

RECIPES

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page